ÚOCHB

Skupina Dominika Rejmana

Antimikrobiální látky
Skupina cíleného výzkumu
CHEM cluster

O naší skupině

Výskyt rezistencí vůči léčebným přípravkům u patogenních mikroorganismů dramaticky narůstá, zatímco počet nově uváděných antibiotik na trh klesá. Naše skupina se snaží přispět k řešení tohoto závažného problému. Pracujeme na třech hlavních projektech:

Lipofosfonoxiny – nové antibakteriální látky narušující selektivně bakteriální buněčnou membránu. V tomto projektu se soustředíme na návrh a syntézu derivátů lipofosfonoxinů s optimálními antibakteriálními účinky a nízkou toxicitou. Také studujeme interakce lipofosfonoxinů s modelovými membránami na molekulární úrovni.

Pyrrolidinové Inhibitory hypoxantin-guanin-xantin fosforibosyl transferasy jako potenciální antimalarika a antituberkulotika. V tomto projektu se zabýváme návrhem a syntézou fosfonátových a bisfosfonátových pyrrolidinových inhibitorů a jejich pro-lékových forem.

Bakteriální stringentní odpověď coby potenciální cíl nových antibiotik. Hlavní myšlenka tohoto projektu spočívá v cílení regulační dráhy namísto drah metabolických, jež jsou běžnými cíli současných antibiotik.

image